Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Guide för studerandehälsovården 2020

Julkaistu:18.06.2020
ISBN:978-952-00-5425-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5425-0
Asiasanat ja teemat:studerande, studenthälsovård, studiemiljö, hälsovårdstjänster, mentalvårdstjänster, studieförmåga, munhälsa
Sivumäärä:118
Info:

Studerandehälsovården ordnar hälso-och sjukvård för studerande och främjar studerandes hälsa och studieförmåga samt välbefinnandet i studiemiljön och studerandegemenskapen. I och med ändringarna i den lagstiftning som styr verksamheten samt den förändrade verksamhetsmiljön behövs det nya anvisningar, och därför ersätts guiden från 2006 med en ny guide.

I guiden beskriver man studerandehälsovårdens lagstadgade uppgifter samt ger anvisningar om det praktiska genomförandet och rekommendationer för verksamhetspraxis. I guiden specificeras särskilt innehållet i hälso- och sjukvårdstjänsterna, vilka studerande som är berättigade till studerandehälsovård, statistikföringen, de hälsogranskningar som görs enligt exponeringen i arbetet, praxis vid behov av särskilt stöd samt tjänsterna för internationella studerande. Från ingången av 2021 kommer de tjänster som tillhandahålls av Studenternas hälsovårdsstiftelse att omfatta studerande inom yrkeshögskolor och ändringen av 17 § i hälso- och sjukvårdslagen att träda i kraft. Även detta har beaktats i guiden.

Syftet med guiden är att stärka studerandehälsovården som helhet och att få till stånd enhetliga förfaranden för studerandehälsovården i hela landet. Guiden för studerandehälsovården är avsedd särskilt för personal och ansvariga personer inom studerandehälsovården för andra stadiet och högskolorna, men även för beslutsfattare och samarbetspartner.

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto