Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet
Julkaistu

18.06.2020

ISBN

978-952-327-546-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-546-1

Asiasanat ja teemat

työ, työelämä, vammaiset, työkyvyttömyyseläkkeet, vammaispalvelut, yhdenvertaisuus, vammaispolitiikka

Sivumäärä

70

Info

YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia kaikilla hallin-nonaloilla. Sopimuksen artikla 27 säätää vammaisten henkilöiden oikeudesta tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Selvitystyö pyrkii löytämään ja tunnistamaan niitä rakenteellisia tai lainsäädännöllisiä esteitä, jotka asettavat vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan työelämäosallisuudessa. Selvityksessä vammaisten henkilöiden työllistymistä lähestytään kokonaisuuden arvioinnista. Työllistymisen ekosysteemi koostuu yksilön ja yhteiskunnan monimutkaisesta suhteesta. Selvityksessä on käyty läpi erilaista lainsäädäntöä, kartoitettu olemassa olevaa tutkimusta, hyödynnetty sidosryhmien tietoa ja haastatteluita tai kerättyjä kyselyitä sekä käytetty saatavilla olevaa dataa nykyisistä palveluista. Selvitystä tehdessä on huomioitu, että useita eri osa-alueiden selvityksiä tai kehittämishankkeita on aiemmin jo toteutettu, mutta läpileikkaavaa ja ajantasaista kokonaiskatsausta työllisyysnäkökulmasta ei ole toteutettu. Selvitystyön tavoitteena on tuoda näkyviksi niitä muutoksia, joita vaaditaan, että mahdollisimman moni vammainen tai osatyökykyinen henkilö saisi työtä, voisi valita ammattinsa ja näin olla osallisena yhteiskuntaan toimintarajoitteesta huolimatta.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy