Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet

Julkaistu:18.06.2020
ISBN:978-952-327-546-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-546-1
Asiasanat ja teemat:työ, työelämä, vammaiset, työkyvyttömyyseläkkeet, vammaispalvelut, yhdenvertaisuus, vammaispolitiikka
Sivumäärä:66
Info:

YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia kaikilla hallin-nonaloilla. Sopimuksen artikla 27 säätää vammaisten henkilöiden oikeudesta tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Selvitystyö pyrkii löytämään ja tunnistamaan niitä rakenteellisia tai lainsäädännöllisiä esteitä, jotka asettavat vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan työelämäosallisuudessa. Selvityksessä vammaisten henkilöiden työllistymistä lähestytään kokonaisuuden arvioinnista. Työllistymisen ekosysteemi koostuu yksilön ja yhteiskunnan monimutkaisesta suhteesta. Selvityksessä on käyty läpi erilaista lainsäädäntöä, kartoitettu olemassa olevaa tutkimusta, hyödynnetty sidosryhmien tietoa ja haastatteluita tai kerättyjä kyselyitä sekä käytetty saatavilla olevaa dataa nykyisistä palveluista. Selvitystä tehdessä on huomioitu, että useita eri osa-alueiden selvityksiä tai kehittämishankkeita on aiemmin jo toteutettu, mutta läpileikkaavaa ja ajantasaista kokonaiskatsausta työllisyysnäkökulmasta ei ole toteutettu. Selvitystyön tavoitteena on tuoda näkyviksi niitä muutoksia, joita vaaditaan, että mahdollisimman moni vammainen tai osatyökykyinen henkilö saisi työtä, voisi valita ammattinsa ja näin olla osallisena yhteiskuntaan toimintarajoitteesta huolimatta.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto