Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia koskeva selvitys
Julkaistu

16.06.2020

ISBN

978-952-243-597-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-597-2

Asiasanat ja teemat

logistiikka, digitalisaatio, ilmasto, tulevaisuus

Sivumäärä

80

Info

Tässä selvityksessä on arvioitu logistiikan digitalisaation CO2-päästövaikutuksia. Merkittävimmät vaikutukset päästöihin on mahdollista saavuttaa sääntelyn kautta vaikuttamalla erityisesti kuljetusajoneuvojen käyttövoimana käytettävän fossiilisen polttonesteen CO2-sisältöön. Selvityksen mukaan suurin päästövähennyspotentiaali vuoteen 2030 mennessä on sovitulla biokomponenttien lisäämisellä dieselpolttoaineeseen, jonka jälkeen käyttövoiman osalta suurimmat biokomponenttien lisäämisestä saatavat hyödyt on oletettavasti jo saavutettu ja sähkön merkitys käyttövoimana kasvaa. Toisaalta päästömuutokset ovat seurausta kaupungistumisesta ja toimintojen keskittymisestä kaupunkeihin seuraavista kuljetussuoritemuutoksista. Tulosten mukaan logistiikan digitalisaation keinojen vaikuttavuus päästöjen vähentämiseen on suhteellisen pieni verrattuna muista muutostekijöistä seuraaviin päästömäärien muutoksiin.

Digitalisaation vaikutuksista logistiikan kuljetussuoritteisiin ja edelleen niistä aiheutuviin päästöihin on saatavissa heikosti tutkimustietoa ja tuloksia. Merkittävimmät logistiikan digitalisaation hyödyt päästöjen osalta saavutetaan niillä keinoilla, joilla pystyy vaikuttamaan kuljetusmääriin ja ajosuoritteisiin vähentävästi. Kuljetusmääriin vaikuttavia ratkaisuja ovat esimerkiksi älykkäät ja ennakoivat tilausjärjestelmät. Lisäksi ajosuoritteisiin voidaan vaikuttaa jakelussa pakettiautomaateilla tai noutopisteillä, joiden käytön on arvioitu lyhentävän keskimatkoja.

Kokonaisuutena logistiikkakustannuksiin kohdistuu pieniä nousupaineita vuoteen 2030 mennessä. Tehostamalla logistiikkaa digitalisaation avulla on mahdollista hillitä kustannusten nousua ja parantaa logistista kilpailukykyä. Kaupan logistiikkakustannukset näyttäisivät verkkokaupan kasvun ja suoritteiden lisääntymisen myötä kasvavan digitalisaatiosta huolimatta hienoisesti. Teollisuuden logistiikassa digitalisaatio voi mahdollistaa pienen kustannustason laskun kuljetusten tehostumisen myötä.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy