Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Uusi rahasto vahvistamaan julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen vuoropuhelua
Julkaistu

16.06.2020

ISBN

978-952-263-714-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-714-7

Asiasanat ja teemat

kulttuuri, luovat toimialat, rahoitus, rahastot

Sivumäärä

44

Info

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan kuluvalla hallituskaudella (2019–2023) selvitetään uuden luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston perustaminen sekä rahaston toimintaperiaatteet.

Selvityksestä käy ilmi, että yhä uusien pienikokoisten tuki-instrumenttien sijaan tarvitaan julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen vuoropuhelun ja keskinäisen koordinaation vahvistamista. Tarve on noussut esille keskusteluissa taidetta ja kulttuuria tukevien apurahasäätiöiden ja julkisten rahoittajaviranomaisten kanssa. Vuoropuhelun vahvistamisella on mm. tarkoitus parantaa rahoitusjärjestelmän ennakointi- ja reagointikykyä ja avustustoiminnan kattavuutta. Strateginen yhteistyö vaatii riittävästi resursoitua ja huolellista valmistelua, sillä kehittämiskokonaisuuksia on paljon. Valmistuneen selvityksen mukaan toteuttamiskelpoisin tapa synnyttää uusi rahasto on perustaa tarkoitusta varten säätiö ja kutsua mukaan merkittävimmät taiteen ja kulttuurin apurahasäätiöt.

Säätiön alkupääoma muodostettaisiin ns. vastinrahoitusperiaatteella julkisista ja yksityisistä sijoituksista. Pitkällä aikavälillä säätiötä on mahdollista pääomittaa uudelleen ja sillä on myöhemmin, varallisuuden karttuessa, mahdollisuus myöntää suoraa tukea toimialalleen harkinnanvaraisin avustuksin. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimisi kulttuuriministeri.

Rahoituslähteitä tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Selvityshenkilö ehdottaa, että uuden säätiön yhteydessä kokeiltaisiin määräaikaisesti ns. sivistysvähennystä eli verovähennysoikeutta säätiöille tehdyille yksityishenkilön lahjoituksille.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy