Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023 : Hållbar och livskraftiga regioner

Julkaistu:16.06.2020
ISBN:978-952-327-569-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-569-0
Asiasanat ja teemat:bildning, hållbar utveckling, regionerna, livskraft, regional utveckling, regionalpolitik, nätverk, aluekehittäminen
Sivumäärä:27
Info:

Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023 innehåller de prioriteringar som ska följas inom statsrådets kompetensområde under statsminister Sanna Marins regeringsperiod och de mål på centralförvaltningsnivå som ministerierna har förbundit sig till. Regionutvecklingsbeslutet styr regionutvecklingen inom de olika förvaltningsområdena och landskapen och samordningen av åtgärderna.

De regionalpolitiska målen och åtgärderna, som grundar sig på regionernas starka sidor och en balanserad regionutveckling, anknyter till regeringsprogrammet. Ett livskraftigt och socialt starkt Finland bygger på att metropolområdet, de växande stadsregionerna och landsbygden tillsammans når framgång. Temana och de strategiska åtgärderna i detta regionutvecklingsbeslut har delats in i sex helheter enligt följande:

• En begränsning av klimatförändringen och tryggande av den biologiska mångfalden

• En hållbar samhällsstruktur och fungerande förbindelser

• Förnyelse i näringslivet och påskyndande av FoUI-verksamheten

• Kompetens och bildning som en resurs för regionutvecklingen

• En ökning av delaktighet och välfärd samt förebyggande av ojämlikhet

• Handlingskoncept för regionutveckling

Hållbar utveckling och digitalisering är genomgående teman i alla prioriteringar. Det handlingskoncept för regionutveckling som nämns i regeringsprogrammet är en verksamhetsram som utgår från regioner eller teman, baserar sig på partnerskap och avtal samt svarar mot särdragen hos varje region.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Hanna-Maria Urjankangas

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto