Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Katkeamaton lääkehoito : Työryhmämuistio toimintamalleista sairaalassa

Julkaistu:10.06.2020
ISBN:978-952-00-5433-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5433-5
Asiasanat ja teemat:lääkehoito, lääkehuolto, tiedonhallinta, automaatio
Sivumäärä:56
Info:

Katkeamaton lääkehoitoprosessi on terveydenhuollon prosessi, jossa varmistetaan asiakkaan / potilaan lääkehoidon tietojen oikea ja riittävä kirjaaminen ja siirtyminen minimoiden manuaalisiin työvaiheisiin ja tiedon siirtymiseen liittyvät riskit. Potilaan lääkehoito on katkeamatonta, kun lääkehoito on kokonaisuutena koordinoitua ja lääkehoitoa koskevat tiedot ovat kaikkien potilaan lääkehoitoa toteuttavien henkilöiden ja potilaan käytettävissä organisaatioista tai käytettävissä olevista tietojärjestelmistä riippumatta.

Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa automaatio, älykkäät tekniset ratkaisut ja päätöksenteon tukijärjestelmät auttavat terveydenhuollon ammattilaisia varmistamaan vaikuttava, turvallinen, laadukas ja taloudellinen lääkehoito. 

Tässä selvityksessä määritellään kansallisella tasolla katkeamattoman lääkehoitoprosessin vaiheet, sisältö ja termit ja sitä tukevat tiedonvaihto. Lisäksi esitetään katkeamattoman lääkehoitoprosessin näkökulmasta keskeisiä lainsäädännön, toiminnan, tiedonhallinnan tai muita lääkehoitoprosessin esteitä ja toimenpidesuosituksia kehitystyön edistämiseksi.

Katkeamattoman lääkehoitoprosessin saavuttaminen tarkoittaa mm. kansallisesti yhteisten tietorakenteiden ja tiedon välittämisen kehittämistä. Jatkossa tulisi luoda kansallinen foorumi edistämään katkeamattoman lääkehoitoprosessin toteutumista.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto