Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Työolobarometri 2019 – ennakkotiedot
Julkaistu

26.05.2020

ISBN

978-952-327-538-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-538-6

Asiasanat ja teemat

työelämä, työ, työolot, survey-tutkimus, palkansaajat, työhyvinvointi, Työelämän laatu

Sivumäärä

96

Info

Vaikka viime vuosien työllisyys- ja talouskasvu on ollut suotuisaa, palkansaajat arvioivat yleisen työllisyystilanteen sekä oman työpaikan taloudellisen tilanteen kehittyvän yleisemmin kielteiseen kuin myönteiseen suuntaan. Muissa vastauksissa sen sijaan heijastuu talouden positiivinen vire: Työpaikan henkilöstömäärissä oli tapahtunut myönteistä kehitystä. Niin ikään irtisanomisen uhka oli vähentynyt ja varmuus oman työpaikan säilymisestä oli kasvanut.

Suurin osa palkansaajista koki oppimismahdollisuutensa työpaikalla hyviksi. Koulutukseen osallistuminen ja työssä opiskelu olivat sen sijaan hieman vähentyneet vuodesta 2018. Palkansaajista kaksi kolmesta oli joustavan työaikajärjestelmän piirissä. Vaikka tässä ei ollut tapahtunut muutosta vuodesta 2018, työaikojen yleinen joustavuus oli hieman lisääntynyt.

Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2019 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo- ja syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu 18–64-vuotiaista työllisistä palkansaajista, joiden säännöllinen työaika on vähintään 10 tuntia viikossa. Barometriin vastasi 1 555 palkansaajaa. Vastausosuus oli 78,4 prosenttia netto-otoksesta. Tutkimuksen tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.

Työolobarometrin loppuraportti julkaistaan syksyllä 2020.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Marianne Keyriläinen, puh. 029 504 7009

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy