Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta

Julkaistu:20.05.2020
ISBN:978-952-00-5417-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5417-5
Asiasanat ja teemat:Euroopan neuvosto, hyvinvointi, ihmisoikeudet, lapsen oikeudet, perusoikeudet, osallisuus, YK, lapsen oikeuksien sopimus, lapsen aika -skenaario, lapsi-, nuori- ja perhemyönteinen Suomi, lapsenoikeusperustainen hallinto ja päätöksenteko, lapsistrategia, lapsivaikutusten arviointi
Sivumäärä:130
Info:

Tämä selvitys kuvaa tulevan kansallisen lapsistrategian oikeudellista perustaa.

Kansallista lapsistrategiaa pohjustava työ alkoi kesällä 2018, ja se saatiin päätökseen vuonna 2019. Pohjustavan työn tulokset julkaistiin Valtioneuvoston julkaisuissa 2019:4 ja 2019:7, joista yhteen on koottu tutkijoiden lausuntotiivistelmät ja toisessa esitellään Lapsen aika -skenaario tavoitteenaan lapsi-, nuori- ja perhemyönteinen Suomi.

Tässä selvityksessä kartoitetaan lapsistrategian oikeudellisia lähtökohtia ja hahmotellaan, miten skenaarion tavoitteet kytkeytyvät kansainvälisiin ja kansallisiin perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin.

Selvitys koostuu johdannosta sekä viidestä asialuvusta, jotka rakentavat lapsistrategian oikeudellista perustaa. Lukujen aiheina ovat (1) lapsistrategian oikeudellinen ja yhteiskunnallinen konteksti, (2) perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet strategian pohjana, (3) ihmisoikeuksien valvontaelinten suosituksia Suomelle, (4) strategian yhtymäkohdat Valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan sekä (5) esimerkkejä lapsistrategioista.

Koottua tietoa hyödynnetään lapsistrategiatyössä, joka jatkuu varsinaisen lapsistrategian laatimisella sekä nykyisen hallituskauden toimeenpanosuunnitelman valmistelulla. Työ jatkuu parlamentaarisen komitean ja sihteeristön kanssa sekä yhteydessä sidosryhmiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Hinta:39,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto