Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Turvetuotannon tarkkailuohje

Julkaistu:19.05.2020
ISBN:978-952-361-216-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-216-7
Asiasanat ja teemat:turvetuotanto, tarkkailu, päästöt, ympäristönsuojelu, päästötarkkailu, vaikutustarkkailu, tarkkailusuunnitelma
Sivumäärä:82
Info:

Ohje on ympäristöministeriön yleisohje turvetuotannon tarkkailujen suunnittelua ja toteuttamista varten. Ohje on tarkoitettu sekä valvonta- että ympäristölupaviranomaisten käyttöön. Sitä voivat hyödyntää myös turvetuottajat ja tarkkailusuunnitelmia laativat konsultit. Ohjeen tärkeä tavoite on yhdenmukaistaa tarkkailukäytäntöjä. Ohjetta sovellettaessa otetaan huomioon kunkin turvetuotantoalueen ja sen ympäristön ominaisuudet, tuotannon arvioidut vaikutukset sekä ympäristön tila.

Turvetuotannon tarkkailujen perustana ovat ympäristönsuojelulain säännökset. Lain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

Turvetuotantoalueen tarkkailu suunnitellaan kokonaisuudeksi, joka koostuu käyttö- ja päästötarkkailusta sekä vaikutustarkkailusta. Vaikutustarkkailu sisältää yleensä vesistö- ja kalataloustarkkailua. Myös muita turvetuotantoalueen vaikutuksia voidaan tarkkailla, esimerkiksi melu- ja pölyvaikutuksia. Tarkkailun tuottamia tietoja tarvitaan arvioitaessa ympäristönsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä sekä harkittaessa lupamääräyksiä, kalatalousvelvoitteita ja korvauksia.

Vuonna 2020 päivitetty julkaisu korvaa vuonna 2017 ilmestyneen julkaisun. Ohjetta on päivitetty mm. päästöjen laskentaohjeiden ja päästötarkkailun muuttamisen osalta.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto