Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vändpunkt för kommunerna? : Kommunernas lägesbild 2020
Julkaistu

13.05.2020

ISBN

978-952-367-313-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-313-7

Asiasanat ja teemat

kommuner, kommunalekonomi, befolkningsstruktur, basservice, kommuninvånare, kommunkoncerner, statsandelar, kommunsektorn, kommunalförvaltningen, livskraft

Sivumäärä

332

Info

Kommunerna i Finland varierar stort såväl till storleken, omständigheterna som sin befolkningsstruktur. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat på 2000-talet i synnerhet till följd av förändringar

i befolkningsstrukturen. Befolkningsåldrandet, urbaniseringen och den sjunkande nativiteten påverkar kraftigt såväl kommunernas ekonomiska bärkraft som kommunernas förutsättningar att ordna lagstadgade tjänster för sina invånare nu och i framtiden.

Enligt statsminister Antti Rinnes, och sedermera statsminister Sanna Marins regeringsprogram ska man hösten 2019 utifrån de färskaste uppgifterna utarbeta en övergripande utvärdering av läget för kommunerna. Finansministeriet tillsatte 1.10.2019 en projektgrupp, en styrgrupp och en uppföljningsgrupp för beredningen av kommunernas lägesbild. Målet med projektet Kommunernas lägesbild har varit att skapa en mer heltäckande helhetsbild av kommunernas situation och utvecklingsutsikterna för de närmaste åren som grund för regeringens beslutsfattande. Ett annat mål har varit att öppna informationsunderlaget om kommunernas verksamhet, ekonomi och verksamhetsmiljö. Genom att öppna informationsunderlaget vill man stödja den offentliga debatten om riktlinjerna för utvecklingen av ett mångsidigt kommunfält såväl i kommunerna som på riksomfattande nivå.

I denna rapport granskas utvecklingen och utvecklingsutsikterna för kommunerna i Fastlandsfinland under de senaste åren med tanke på befolkningsutvecklingen, den kommunala ekonomin, kommunernas basservice, sysselsättningen och näringsstrukturen, kommunernas personal, demokratin och beslutsfattandet samt kommunernas livskraft. Kommunerna granskas i rapporten både ur övergripande perspektiv och enligt kommunklassificeringar ur olika perspektiv. Finansministeriet har som mål att stegvis under 2020 samla det statistiska material som använts i rapporten och att öppna det i elektronisk form för alla i Statskontorets tutkihallintoa.fi -portal.

Hinta

90,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy