Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Slutrapport om förnyandet av personbeteckningen
Julkaistu

13.05.2020

ISBN

978-952-367-325-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-325-0

Asiasanat ja teemat

identifiering, identitet, personbeteckning, IKT inom den offentliga förvaltningen, offentliga förvaltningens ICT

Sivumäärä

34

Info

Den 21 augusti 2017 tillsatte finansministeriet en arbetsgrupp för att utreda förnyandet av personbeteckningen och identitetshantering garanterad av staten under en mandatperiod från den 1 september 2017 till den 31 december 2019 (bilaga 1). Arbetsgruppens sammansättning och uppdrag ändrades den 24 september 2019 (bilaga 2). Detta är arbetsgruppens slutrapport, där arbetsgruppen lägger fram förslag till grund för det fortsatta arbetet med att förnya identifieringen av personer. Arbetsgruppen tillsattes eftersom den nuvarande personbeteckningens struktur samt sättet hur den skapas, beviljas och används inte anses motsvara samhällets behov på längre sikt. Till exempel de internationella migrationsströmmarna gör att det i samhället finns många personer som måste identifieras, men som inte har någon personbeteckning. Samtidigt har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att sköta ärenden utan att man personligen behöver besöka ett fysiskt verksamhetsställe. Därför är det viktigt att i den digitala ärendeprocessen kunna identifiera i synnerhet finländare som bor utomlands, men också utländska personer. Arbetsgruppens förslag har således också samband med utvecklingen av elektronisk identifiering.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy