Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Aluetaloustieteen menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa
Julkaistu

08.05.2020

ISBN

978-952-243-593-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-593-4

Asiasanat ja teemat

aluetalous, kansantalous, työmarkkinat, kiinteistömarkkinat, kasautuminen, panos-tuotosanalyysi, yleisen tasapainon malli

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Tässä selvityksessä on arvioitu, voidaanko aluetaloudellisilla tarkasteluilla selvittää liikenneinfrastruktuurien kehittämiseen sekä liikenteen hinnoitteluun ja sääntelyyn liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia yrityksille, kuluttajille ja julkiseen talouteen aluetalouksien tasolla. Tulosten mukaan se voidaan tehdä aluetalousmalleilla, joilla kuvataan ja lasketaan kokonaisvaltaisesti talousjärjestelmässä toisistaan riippuvien vaikutusketjujen muutoksia.

Liikennejärjestelmän muutosten suorista käyttäjähyödyistä ja -haitoista seuraa välillisesti laajempia taloudellisia vaikutuksia eri markkinoiden välisen vuorovaikutuksen dynamiikassa. Nämä vaikutukset toteutuvat kasautumiseen, työmarkkinoihin, maankäyttöön ja kiinteistötalouteen kohdistuviin liittyvissä ketjuissa. Näitä vaikutusketjuja sisältyy aluetalousmalleihin.

Aluetalousmalleilla voidaan jo nykyisillä valmiuksilla mallintaa numeerisesti liikennejärjestelmän kehittämisen laajempia vaikutusketjuja kerralla. Aluetalousmallit tarkastelevat mainittuja vaikutusketjuja tilastoiduilla aluekokonaisuuksilla niiden välisten tilastollisten kytkösten ja käyttäytymismallinnuksen mukaan. Tarkasteluilla voidaan erottaa toimenpiteistä hyötyvät alueet ja niiden seurauksena syrjäytyvät alueet sekä vaikutusten suuruus mm. työllisyyden muutoksina. Lisäksi malleilla voidaan arvioida koko kansatalouden kehitysuran muutoksia.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy