Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Alueellisen kriisiviestinnän nykytila ja kehitystarpeet, loppuraportti
Julkaistu

04.05.2020

ISBN

978-952-324-315-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-315-6

Asiasanat ja teemat

kriisiviestintä, varautuminen, yhteistoiminta, valmiussuunnittelu

Sivumäärä

42

Info

Maakuntien varautumisen kehittämisohjelman yhteydessä toteutettiin syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana alueelliseen kriisiviestintään liittyvä kehitysprojekti, jonka tarkoituksena oli luoda mallit kahden kooltaan erilaisen maakunnan kriisiviestinnän organisoimiseksi. Pääministeri Sipilän hallituksen maakuntauudistuksen kaaduttua keväällä 2019, kehittämisohjelman painopiste siirtyi maakunnallisten toimintamallien luomisesta alueellisen kriisiviestinnän nykytilan ja kehitystarpeiden kartoittamiseen. Näin varmistettiin, että jo tehty työ ei menisi hukkaan. Alueellista kriisiviestintää käsiteltiin projektissa yhteiskunnan turvallisuusstrategian (2017) sekä vuonna 2018 valmistuneiden alueellisten riskiarvioiden pohjalta.

Tässä loppuraportissa kuvataan projektin myötä muodostunut yleinen näkemys siitä, mitä alueellinen kriisiviestintä on, miltä nykytilanne näyttää sekä miten alueellisen kriisiviestinnän yhteistoimintaa toivottaisiin jatkossa kehitettävän. Raportti on tarkoitettu niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoille alueellisen kriisiviestinnän kehittämiseen liittyvien keskustelujen sekä toimenpiteiden suunnittelun tueksi. Se tarjoaa yleisen viitekehyksen aiheelle, johon ainakin toistaiseksi liittyy vielä käsitteellisiä epäselvyyksiä ja hyvinkin erilaisia näkemyksiä.

Projektia hallinnoivassa työryhmässä olivat edustettuina sisäministeriö, Vantaa, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin sote, Kuntaliitto sekä Uudenmaan ja Etelä-Karjalan maakuntavalmistelijat. Varsinaiseen työskentelyyn (seminaari, työpajat sekä sähköiset kyselyt) osallistui yhteensä noin 120 viestinnän ja varautumisen asiantuntijaa yli 70 eri organisaatiosta.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy