Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Rekommendation om utarbetande av en beskrivning av handlingars offentlighet

Julkaistu:29.04.2020
ISBN:978-952-367-301-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-301-4
Asiasanat ja teemat:informationshanteringsnämnden, lagen om informationshantering, nämnder, handlingar, informationshantering, offentlig förvaltning, handlingars offentlighet
Sivumäärä:22
Info:

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (informationshanteringslagen, 906/2019) och de lagar som har samband med den trädde i kraft 1.1.2020. Lagen innehåller bestämmelser om hur offentlighetsprincipen och kraven på god förvaltning ska iakttas i myndigheternas informationshantering. Lagen innehåller dessutom bestämmelser om genomförande av interoperabiliteten hos informationssystem. Informationshanteringslagen innehåller i egenskap av allmän lag bestämmelser som berör hela den offentliga förvaltningen och som gäller organiseringen och beskrivningen av informationshanteringen, informationsresursernas interoperabilitet, upprättandet av tekniska gränssnitt och elektroniska förbindelser samt tillgodoseende av informationssäkerheten.

Informationshanteringslagen gäller informationsmaterial som består av handlingar eller uppgifter av vilka man kan skapa handlingar. Regleringen gäller således det informationsmaterial och de handlingar på vilka offentlighetslagen tillämpas. Lagen om informationshantering tillämpas på informationshantering och användning av informationssystem då myndigheter behandlar informationsmaterial.

Syftet med denna rekommendation är att stöda dem som tillämpar lagen i utarbetandet och utnyttjandet av en beskrivning av handlingars offentlighet. Informationshanteringsenheterna ska under 2020 göra upp en sådan beskrivning av handlingars offentlighet som avses i informationshanteringslagen.

Informationshanteringsnämnden godkände rekommendationen 2020-02-11.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto