Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttaminen : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

17.04.2020

ISBN

978-952-259-914-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-914-8

Asiasanat ja teemat

terrorismi, rangaistukset, rikosoikeus

Sivumäärä

32

Info

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä hallituksen esityksen luonnos, jossa ehdotetaan terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamista. Ehdotettujen lainsäädäntömuutosten taustalla ovat erityisesti eräiden kansainvälisten toimielinten arviot Suomen rangaistussäännöksistä. Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta lausunnon 27 taholta. Lausuntoja saapui 19.

Yleisesti ottaen suhtautuminen luonnoksen ehdotuksiin oli myönteistä, ja useissa lausunnoissa luonnosta pidettiin hyvin valmisteltuna. Lausunnonantajista kolme ainoastaan totesi, että niillä ei ole lausuttavaa asiassa. Pääosin lausunnonantajien huomautukset koskivat pykälien perusteluita. Rangaistussäännösten muuttamiseen liittyvistä muista ehdotetuista lainsäädäntömuutoksista ei ollut juurikaan lausuttavaa.

Terroristin rahoittamista koskevan rangaistussäännöksen osalta joissakin lausunnoissa todettiin ehdotuksen poikkeavan rakenteeltaan yleensä käytettävästä tunnusmerkistön kirjoitustavasta. Lisäksi eräissä lausunnoissa todettiin täsmentämistarvetta liittyvän siihen, että säännöksen perustelujen mukaan rangaistavuus edellyttää suorituksen oikeudenvastaisuutta.

Muutaman lausunnon mukaan ehdotusten valtiontaloudelliset vaikutukset ja vaikutukset viranomaisvoimavaroihin on arvioitava luonnoksessa tehtyä tarkemmin. Huomiota kiinnitettiin myös tarpeeseen muuttaa matkustajarekisteritietojen käyttöä terrorismirikosten torjuntaan koskevaa sääntelyä. Lisäksi useissa lausunnoissa todettiin terrorismirikoksia koskevien rangaistussäännösten kokonaisarvioinnin tarve.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy