Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Suomen julkisten hankintojen tilannekuva
Julkaistu

14.04.2020

ISBN

978-952-367-312-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-312-0

Asiasanat ja teemat

hallintopolitiikka, julkiset hankinnat, hankinta, hankintapolitiikka, ostopalvelut, julkinen hallinto, strategiat, tilannekuva

Sivumäärä

164

Info

Kuntaministeri Sirpa Paatero asetti 09/2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa. Toimenpideohjelma toimeenpanee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman julkisiin hankintoihin liittyviä linjauksia ja tavoitteita, kuten taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

Tilannekuva toimii lähtökohtana Suomen kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimiselle. Strategiaa laaditaan yhteistyössä kunta- ja valtionsektorin hankintayksiköiden, tarjoajien ja asian-tuntijoiden kesken sekä dialogissa strategisen johdon ja operatiivisen tason kanssa.

Julkisten hankintojen asiantuntijoista koostuva laaja valmisteluryhmä on laatinut tilannekuvan kes-kittyen teemoihin, joita voidaan pitää keskeisinä julkisten hankintojen vaikuttavuuden edistämisek-si; hankintojen johtaminen, osaaminen ja kyvykkyydet, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestä-vyys, ekologinen kestävyys, innovaatiot sekä markkinoiden toimivuus julkisten hankintojen näkö-kulmasta.

Tilannekuvadokumentissa tuodaan esiin olemassa olevia julkisten hankintojen kehittämisen raken-teita ja käytäntöjä. Suomessa on runsaasti erinomaista osaamista ja toimia, joita Hankinta-Suomi yhteistyön puitteissa jaetaan ja tehdään näkyväksi. Lisäksi julkaisussa tehdään toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia, joihin asiantuntijoiden näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista ryhtyä.

Hinta

45,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy