Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys rakentamisen maankäyttömuutosmaksusta
Julkaistu

08.04.2020

ISBN

978-952-361-204-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-204-4

Asiasanat ja teemat

maankäyttö, maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäytön suunnittelu, ilmastonmuutokset, hallitusohjelmat, metsäkato, rakentaminen, maankäyttömuutosmaksu

Sivumäärä

92

Info

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja vahvistamaan metsien ja maaperän hiilinieluja, missä tarkoituksessa muun muassa pyritään vähentämään metsäkatoa. Yhtenä mahdollisena keinona hallitusohjelmassa todetaan maankäyttömuutosmaksun käyttöönotto silloin, kun metsämaata muutetaan rakennetuksi maaksi. Tässä työssä selvitettiin ja arvioitiin mahdollisen maankäyttömuutosmaksun perusteita ja käyttöön otettavia menettelyitä, hahmotettiin yleisellä tasolla, kuinka maksu voitaisiin ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa sekä arvioitiin maksun käyttöönoton vaikuttavuutta ilmastotavoitteisiin ja muihin ohjauskeinoihin nähden.

Selvitystyössä perehdyttiin aihepiiriin liittyviin tutkimuksiin ja aiempiin selvityksiin, haastateltiin lukuisia asiantuntijoita ja tehtiin kysely lähes sadalle aihepiiriin liittyvälle taholle eri puolilla Suomea.

Selvitystyössä todettiin, että maankäyttömuutosmaksun käyttöönotto muodostaisi uuden, mahdollisesti työteliään lisätehtävän hallinnolle, ja sen kustannustehokkuus jäisi erityisesti pienialaisissa rakentamishankkeissa huonoksi, jopa negatiiviseksi. Maksun ohjausvaikutus jäisi hyvin pieneksi, ja samaan vaikuttavuuteen voitaisiin päästä muilla, kevyemmillä ohjauskeinoilla. Siinä tarkoituksessa työssä ehdotetaan, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja metsäkadon vähentämisen näkökulmaa huomattavasti vahvistetaan erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa, mutta myös eräissä muissa rakentamista ohjaavissa laeissa.

Ilmastotavoitteiden kannalta olisi hyödyllistä, jos rakentamisen aiheuttamaa metsäkatoa kompensoitaisiin joko maankäyttömuutosmaksusta saatavilla tuloilla tai muutoin esimerkiksi istuttamalla metsää tai tukemalla muita ilmastohyötyjä tuottavia toimia maankäyttösektorilla. Mahdollinen maankäyttömuutosmaksu tulisi sovittaa yhteen maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman muiden toimenpiteiden kanssa.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy