Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yritystukien tutkimusjaoston raportti 2020
Julkaistu

03.04.2020

ISBN

978-952-327-512-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-512-6

Asiasanat ja teemat

yritystuki

Sivumäärä

96

Info

Yritystukien tutkimusjaoston ensimmäisessä raportissa kuvataan yritystukien kehitystä ja arvioidaan hallitusohjelman tukilinjauksia. Se sisältää myös katsaukset aihepiirin taloustieteellisestä teoriasta ja kotimaisesta vaikuttavuustutkimuksesta.

Suorat tuet rajataan EU:n valtiontukisääntelyn mukaan ja verotukitiedot perustuvat valtiovarainministeriön arvioon. Vuonna 2019 suoria yritystukia maksettiin noin 1,5 miljardia euroa luokiteltaessa energiaveron palautukset suoriksi tuiksi. Vuosina 2012–2019 tuet kasvoivat ja niiden rakenne muuttui, kun energia- ja ilmastotuet lisääntyivät ja tuet TKI-toimintaan supistuivat. Verotukia on useita, yli 60. Niiden euromäärä ylittää selvästi suorien tukien vastaavan, vaikka arviot verotuista ovat suuntaa-antavia. Niiden perusteet tulisi määritellä nykyistä tarkemmin ja uusien tukien sijasta tulisi pyrkiä tukien karsimiseen. Tukien tilastointia tulisi myös vahvistaa.

Hallitusohjelman merkittävimmät tukilinjaukset liittyvät energiatukiin, joita koskevat suunnitelmat ovat pääosin oikeansuuntaisia. Myös t&k -tukien lisäykset ovat lähtökohdiltaan perusteltuja. T&k -avustusten suurin kasvu tulee yritysvetoisesta TKI -paketista, jonka luonne on vielä selkiytymätön ja sisältää riskejä. Uudistuksissa tavoitteet tulisi täsmentää niin, että muutosten vaikutuksia voidaan arvioida ja verrata tavoitteisiin. Ekosysteemeille suunnatut tuet merkitsevät haastetta vaikuttavuusarvioinnille.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilön tiedot: Rasmus Reinikainen, rasmus.reinikainen@tem.fi puh. +358 295 047 113

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy