Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Försöksprojekt med personlig budgetering för personer med funktionsnedsättning 2020-2021 : Projekthandbok

Julkaistu:25.03.2020
ISBN:978-952-00-9706-6
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9706-6
Asiasanat ja teemat:statsunderstöd, projekt, utveckling, funktionshinderservice, personlig budgetering
Sivumäärä:22
Info:

Statsminister Sanna Marins regering gör ett försöksprojekt med personlig budgetering för personer med funktionsnedsättning. I projektet utvecklas en finsk modell för sättet att organisera personlig budgetering och ett förslag på nödvändig lagstiftning utarbetas.

Målet med projektet är att stärka självbestämmanderätt, delaktighet och valmöjligheter för personer med funktionsnedsättning i processen för planering och genomförande av tjänsterna så att hjälp och stöd finns tillgängligt på ett flexibelt sätt i olika situationer och efter individuella behov.

Projektet består både av nationellt och regionalt utvecklingsarbete. Projektets verksamhetsperiod är 2020–2021. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar sammanlagt högst 3,3 miljoner euro i statsunderstöd till regionala projekt.

Det här dokumentet består av fyra delar. Den första beskriver målen och syftet med projektet. I den andra delen beskrivs det praktiska genomförandet av projektet både på regional och nationell nivå. I den tredje delen beskrivs projektets författningsunderlag, statsunderstödets belopp, förutsättningarna för beviljande, bedömningskriterierna för projektansökningarna samt tidtabellen för projektprocessen. I den fjärde delen fastställs de konkreta villkoren för statsunderstödet. I slutet finns dessutom en lista över de bilagor som krävs.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto