Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Uusia käytäntöjä ja rakenteita näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen kehittämiseen : Ehdotukset työelämälle ja koulutukselle

Julkaistu:10.03.2020
ISBN:978-952-00-4145-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4145-8
Asiasanat ja teemat:terveydenhuoltohenkilöstö, osaaminen, koulutus, kehittäminen, hoitotyö
Sivumäärä:81
Info:

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistavoitteet terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta, hoidon yhdenvertaisesta saatavuudesta ja kustannusten kasvun hillinnästä edellyttävät henkilöstövoimavarojen tuottavaa kohdentamista sekä eri ammattiryhmien työnjaon ja osaamisen kehittämistä. Hoitotyössä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt muodostavat noin puolet sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöstä. Tämän syystä hoidon laadun ja turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että hoitohenkilöstön osaamista kehitetään ja seurataan osaamisen johtamisen ja tiedolla johtamisen keinoin.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan hoitotyön jaosto on laatinut tämän raportin hoitotyössä toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisen suunnitelmallisesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä näyttöön perustuen osana alueellista tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Raportissa tehdään ehdotukset hoitotyössä toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden (1) näyttöön perustuvista rakenteista ja käytännöistä osaamisen kehittämistä, varmistamista ja seurantaa varten, (2) toimintayksiköiden ja koulutusorganisaatioiden alueellisesta yhteistyöstä sekä (3) johtamisosaamisen moniammatillisesta kehittämisestä.

Raportissa ehdotetaan, että osaamisen johtamisessa käytetään osaamisen kehittämisprosessia ja urakehitysmallia ja että määritellään kliinisen hoitotyön erikoisalat asiantuntijuuden kehittämistä varten perustutkintojen jälkeisellä koulutuksella ja työssä oppimisella. Koulutuksiin sisältyvässä harjoittelussa ehdotetaan tiimiharjoittelun ja todellisuutta mallintavien oppimisympäristöjen käyttöä. Osaamisen seurantajärjestelmä ehdotetaan rakennettavaksi osaksi valmisteltavaa osaamisen johtamisen kansallista tietomallia ja –arkkitehtuuria sekä HCM-järjestelmää.

Raportin tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta uudistuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ehdotukset on tarkoitettu hyödyttettäviksi sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto