Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset

Julkaistu:28.02.2020
ISBN:978-952-361-045-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-045-3
Asiasanat ja teemat:maankäyttö, rakentaminen, kaavoitus, digitalisaatio, maankäytön suunnittelu
Sivumäärä:240
Info:

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset on vuoden 2019 aikana laajassa sidosryhmäyhteistyössä toteutettu kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien päätösten eli maankäyttöpäätösten digitalisointia, tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tietojen valtakunnallista käytettävyyttä.

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa on luotu yhtenäiset kansalliset linjaukset digitalisaation edistämiseksi. Hankkeessa on määritelty maankäyttöpäätösten digitalisaation tavoitteet, tiekartta ja sitä tukevat toimenpiteet.

Hankkeen aikana toteutetuissa toimenpiteissä on keskitytty erityisesti kuntakaavoituksen ja rakentamisen luvituksen välisiin tietovirtoihin sekä niihin liittyvien päätös- ja lähtötietojen kansalliseen saatavuuteen. Merkittävä ensimmäisen vaiheen toimenpide on ollut maankäyttöpäätösten viitearkkitehtuurityön käynnistäminen sekä kansallisen keskustelun edistäminen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tavoiteltavista prosesseista, tietovarannoista, tietovirroista ja kansallisista palveluista. Tärkeäksi on tunnistettu myös maankäyttöpäätösten digitalisaation yhteiskunnallisten vaikutusten arvioiminen, erityisesti eri toimijoiden kustannusten ja hyötyjen osalta.

Tähän raporttiin on koottu hankkeen ja sen aikana toteutettujen toimenpiteiden keskeiset tulokset. Toimenpiteitä ja niiden tuloksia käsitellään tarkemmin erillisissä liiteraporteissa.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään niin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa kuin hallitusohjelmassa esitetyn rakennetun ympäristön valtakunnallisen rekisterin ja tietoalustan toimeenpanossa.

Hinta:59,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto