Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Identifiering och erkännande : Handbok för kompetensbaserad beskrivning av utbildningen inom fritt bildningsarbete

Julkaistu:26.02.2020
ISBN:978-952-263-703-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-703-1
Asiasanat ja teemat:fritt bildningsarbete, kunnande, identifiering, erkännande av kunnande
Sivumäärä:28
Info:

Undervisnings- och kulturministeriet utsåg den 6 februari 2019 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att dels utreda hur man kunde använda sig av en kompetensbaserad beskrivning av utbildning inom det fria bildningsarbetet samt lägga fram ett förslag till en modell för detta slags beskrivningar och för en gemensam enhet som anger utbildningens omfattning. Därtill skulle arbetsgruppen presentera förslag till fortsatt beredning. Arbetsgruppen överlämnade sin promemoria (Identifiering och erkännande, Undervisningsministeriets publikationer 36/2029) till undervisnings- och kulturministeriet den 17 december 2019. I förslagen ingår en gemensamt överenskommen modell för hur kompetensbaserad utbildning inom fritt bildningsarbete ska beskrivas. Handboken publiceras separat på finska och svenska för att göra det enklare för läroanstalterna att använda sig av den.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto