Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kunnat käännekohdassa? : Kuntien tilannekuva 2020
Julkaistu

13.02.2020

ISBN

978-952-367-065-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-065-5

Asiasanat ja teemat

kunnat, kuntatalous, väestörakenne, peruspalvelut, kuntalaiset, kuntakonsernit, valtionosuudet, kunta-ala, kunnallishallinto, elinvoimaisuus, kunta-asiat

Sivumäärä

339

Info

Suomen kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja väestörakenteeltaan merkittävästi toisistaan. Kuntien väliset erot ovat 2000-luvulla kasvaneet erityisesti väestörakenteen muutosten seurauksena. Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn kuin kuntien edellytyksiin järjestää asukkailleen lakisääteiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa.

Pääministeri Antti Rinteen ja sittemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan kuntien tilanteesta tulee laatia kokonaisvaltainen tuoreimpiin tietoihin pohjautuva arviointi syksyllä 2019. Valtiovarainministeriö asetti 1.10.2019 kuntien tilannekuvan valmistelua varten projektiryhmän, ohjausryhmän ja seurantaryhmän. Kuntien tilannekuva -hankkeen tavoitteena on ollut muodostaa aiempaa kattavampi kokonaiskäsitys kuntien tilanteesta ja lähivuosien kehitysnäkymistä hallituksen päätöksenteon perustaksi. Hankkeen tavoitteena on ollut myös kuntien toimintaa, taloutta ja toimintaympäristöä koskevan tietopohjan avaaminen. Tietopohjan avaamisella halutaan tukea julkista keskustelua moninaisen kuntakentän kehityksen suunnista niin kunnissa kuin valtakunnallisella tasollakin.

Tässä raportissa tarkastellaan Manner-Suomen kuntien viime vuosien kehitystä ja kehitysnäkymiä niin väestökehityksen, kuntatalouden, kuntien peruspalveluiden, työllisyyden ja elinkeinorakenteen, kuntien henkilöstön, demokratian ja päätöksenteon kuin kuntien elinvoiman näkökulmasta. Kuntia tarkastellaan raportissa koko kuntakentän tasolla sekä eri näkökulmista toteutetuin kuntaluokitteluin. Valtiovarainministeriön tavoitteena on koota ja avata raportissa käytetyt tilastolliset aineistot sähköisessä muodossa kaikkien saataville Valtiokonttorin ylläpitämään tutkihallintoa.fi -portaaliin vaiheittain vuoden 2020 aikana.

Hinta

99,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy