Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Rikosketjun LEAN-hanke : Selvityshenkilön raportti

Julkaistu:28.01.2020
ISBN:978-952-259-798-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-798-4
Asiasanat ja teemat:lean-ajattelu, rikosprosessi, esitutkinta, syyttäjät, poliisi (organisaatiot), tuomioistuimet, esitutkintayhteistyö, rikosketju, Syyttäjälaitos
Sivumäärä:58
Info:

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat 4.4.2019 tehdyllä asettamispäätöksellä (VN/2119/2019) asettaneet professori Matti Tolvasen selvityshenkilöksi arvioimaan rikosketjun toimivuutta LEAN-periaatteiden näkökulmasta. Hankkeen pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet Keskusrikospoliisin päällikkö Tero Kurenmaa ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Selvityshenkilön tehtävänä oli arvioida rikosketjun toimintaa ottaen huomioon LEAN-periaatteet ja tehdä tätä koskevia kehittämisehdotuksia. Hankkeen tavoitteena oli käsittelyaikojen lyhentäminen ja rikosketjun toimivuuden varmistaminen. Erityistä huomiota tuli kiinnittää odotusaikoihin, arvoketjuun ja asioiden virtaukseen. Huomiota tuli kiinnittää sekä yksinkertaisiin massarikoksiin että vaativiin, vakavampiin rikoksiin. Erityistä huomiota tuli kiinnittää lapsiin kohdistuviin vakaviin rikoksiin liittyviin menettelytapoihin. Selvityshenkilön tuli kuulla poliisin, Syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten edustajia.

Selvityshenkilön tehtävänä oli arvioida ennen kaikkea poliisin, Syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytäntöjä ja menettelytapoja. Rikosprosessia koskevassa lainsäädännössä ei pääsääntöisesti aseteta asioiden sisäiselle käsittelyllä tarkkoja toimintaohjeita, vaan viranomaiset voivat järjestää sisäiset menettelytapansa verrattain vapaasti. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena ei siten ollut lainsäädännön kehittäminen. Selvityshenkilö voi kuitenkin arvioida muun muassa sitä, onko LEAN-periaatteiden toteutumiselle lainsäädännöllisiä esteitä ja voidaanko prosessilainsäädännön avulla kannustaa rikosketjun toimijoita niiden noudattamiseen.

Raportti on toimitettu oikeusministeriöön 30.12.2019.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto