Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverosta : Suomessa asumisaikana kertyneen omaisuuden realisoitumattoman arvonnousun verotus
Julkaistu

03.02.2020

ISBN

978-952-367-061-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-061-7

Asiasanat ja teemat

verotus, maastapoistumisvero, arvonnousu

Sivumäärä

120

Info

Selvityksessä arvioidaan hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti, olisiko luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverotusta koskeva veromalli mahdollista ottaa käyttöön Suomessa luonnollisten henkilöiden tuloverotuksessa.

Selvityksen sisältö muodostuu muun ohella asiaa koskevan EU-oikeudellisen ja kansallisen sääntelyn sekä oikeuskäytännön läpikäymisestä. Selvityksessä tehdään myös kyseessä olevaa veromallia koskeva kansainvälinen oikeusvertailu.

Selvityksessä havainnollistetaan, millaisia voisivat olla mahdolliset kyseistä veromallia koskevat kansalliset säännökset ja mitä sääntelytarpeita niihin voisi liittyä. Selvityksessä kuvataan myös asiaan liittyvät verosopimusoikeudelliset näkökohdat ja mahdolliset muutostarpeet.

Selvityksessä arvioidaan, olisiko mahdollinen uusi veromalli yhteensopiva hyvän verojärjestelmän ja Suomen verolainsäädännön perusperiaatteiden kanssa. Lisäksi selvityksessä esitetään arvio kyseessä olevan veromallin mahdollisista verotuottovaikutuksista ja fiskaalisesta merkityksestä.

Lopuksi selvityksessä esitetään johtopäätökset siitä, olisiko hallitusohjelman kirjauksessa tarkoitettua veromallia mahdollista ottaa käyttöön Suomessa ja jos olisi, niin minkä sisältöisenä. Lisäksi esitetään arvio siitä, voitaisiinko veromallin käyttöönottamista Suomessa pitää tarkoituksenmukaisena.

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy