Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Statsunderstöd för den regionala beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården: Projekthandbok

Julkaistu:23.01.2020
ISBN:978-952-00-4138-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4138-0
Asiasanat ja teemat:bidrag, projekt, utveckling, finansiering, socialvård, hälso- och sjukvård, socialtjänster, hälsovårdstjänster
Sivumäärä:41
Info:

Statsminister Sanna Marins regering har inlett beredningen av en social- och hälsovårdsreform. I tilläggsbudgeten sommaren 2019 anvisades oanvända medel från den föregående valperiodens landskaps- och vårdreform till andra ändamål. Av detta anslag anvisas högst 120 miljoner euro som statsunderstöd för det regionala samarbetet den gemensamma beredningen utifrån gällande lagstiftning.

I denna projekthandbok beskrivs för vilket ändamål statsunderstödet för den regionala beredningen av en strukturreform inom social- och hälsovården kan beviljas samt principerna och förfarandena för ansökan och beviljande av understöd samt för administration, genomförande, utvärdering och redovisning av projekten.

Statsunderstöd kan beviljas för ett gemensamt reformprojekt för flera kommuner inom social- och hälsovården för utveckling och samordning av organiseringen av tjänster, modellerna för serviceproduktionen och styrningen, utredning och plan för servicenätet, definiering av servicekedjor och tjänstehelheter, utveckling av ledningen och ledning genom information i servicenätet och servicekedjorna, samordning av informations- och kommunikationstekniska lösningar, eller beredning av andra åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen.

Utlysningen av statsunderstödet och målen för statsunderstödet är sammanlänkade med programmet Framtidens social- och hälsocentral och utlysningen av statsunderstöd för programmet. Med statsunderstödet finansieras samtliga utvecklingsprojekt för digitala tjänster i programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto