Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Valtion eläkerahastoa koskevan lainsäädännön tarkistamista arvioivan työryhmän muistio
Julkaistu

21.01.2020

ISBN

978-952-367-054-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-054-9

Asiasanat ja teemat

valtion eläkerahasto, talousarviosiirto, eläke

Sivumäärä

36

Info

Valtion eläkerahasto on lähivuosina saavuttamassa sille asetetun rahastointitavoitteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Valtion eläkerahasto ovat nostaneet esille tarpeen varautua hyvissä ajoin tavoitekoon saavuttamiseen, jotta rahastolla olisi edellytykset harjoittaa pitkän aikavälin tuotto-odotuksiin perustuvaa sijoituspolitiikkaa.

Tarvittavien lakimuutosten valmistelua varten perustettiin valtiovarainministeriön sisäinen työryhmä selvittämään menettelyt, joilla rahasto voi tehokkaasti ja valtiontalouden hyvän hoidon sekä rahaston sijoitustoiminnan pitkäjännitteisen harjoittamisen näkökulmasta toteuttaa sille laissa määrättyä tehtävää varautua valtion eläkemenoihin ja tasata niitä.

Raportissa arvioidaan vaihtoehtoja rahaston talousarviosiirron määrittämiseksi. Tarkastelussa on keskitytty arvioimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia eläkemenojen tasaamiseen, rahaston varojen kertymiseen sekä näihin liittyviin epävarmuuksiin. Lisäksi raportissa on kartoitettu muita pienempiä tarkennuksia lakiin valtion eläkerahastosta.

Työryhmä arvioi, että voimassa olevan rahastolain säännöksen mukainen valtion talousarvioon tehtävä siirto ei tasaa parhaalla mahdollisella tavalla eläkemenoa pitkällä aikavälillä. Työryhmä pitää perusteltuna, että jatkossakin rahaston talousarviosiirto määräytyisi lähtökohtaisesti eläkemenon perusteella. Siirron määrää olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista kasvattaa maltillisesti 2020-luvulla, jolloin valtion eläkemenot ovat suurimmillaan. Työryhmä näkee myös perusteltuna lisätä lakiin selkeän päätössäännön talousarviosiirron kasvattamisesta siinä tapauksessa, että rahaston varat ylittävät tietyn, ennalta määritellyn, tason suhteessa eläkevastuisiin. Lisäsiirron määrittäminen vähentäisi olennaisesti rahaston epävarmuutta tulevien talousarviosiirtojen määrästä verrattuna nykylainsäädäntöön.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy