Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Suomi humanitaarisen avun antajana

Julkaistu:13.12.2019
ISBN:978-952-281-334-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-281-334-3
Asiasanat ja teemat:kansainvälinen apu, katastrofiapu, avustustoiminta, humanitaarinen oikeus, kansainvälinen oikeus, humanitaarinen apu, linjaus, humanitaarinen linjaus, neksus
Sivumäärä:36
Info:

Suomi on pitkään kuulunut humanitaarista apua tarjoaviin valtioihin. Tämä linjaus kertoo, miten Suomi toimii osana kansainvälistä humanitaarisen avun yhteisöä. Rahoituksen ohella Suomi haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä humanitaarista avustustoimintaa entistä tehokkaampaan, tuloksellisempaan ja kaikkien tarpeet huomioivaan suuntaan. Suomi kiinnittää erityistä huomiota vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen hätätilanteissa, naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin sekä tarpeeseen toimia kriisien yhteydessä seksuaalista väkivaltaa vastaan. Suomen humanitaarinen apu on aina tarvepohjaista ja puolueetonta. Suomi on sitoutunut jatkuvaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön yhteiskumppaniensa kanssa siitä, missä ja miten Suomi voi parhaiten tukea hädässä olevia. Samalla Suomi puolustaa ja edistää niitä sääntöjä, jotka ovat olemassa hädänalaisten ihmisten ja niitä auttavien avustusjärjestöjen suojelemiseksi.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto