Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä : Purkutalkoot-hankkeen loppuraportti
Julkaistu

10.12.2019

ISBN

978-952-287-805-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-805-2

Asiasanat ja teemat

koulutus, koulutusvalinnat, segregaatio, sukupuoli, sukupuoliroolit, tasa-arvo, työmarkkinat, yhdenvertaisuus, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

195

Info

Suomessa koulutus- ja ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio on poikkeuksellisen voimakasta. Alojen eriytyminen on säilynyt voimakkaana, vaikka sukupuolten tasa-arvo on yleisesti kehittynyt. Purkutalkoot-hankkeessa havaittiin koulutuspolkujen eriytymisen olevan voimakkainta nuorten siirtyessä peruskoulusta ammatilliselle toiselle asteelle.

Hankkeen loppuraportissa kiinnitetään huomio toisen asteen koulutusvalintoihin ja kysytään, millaisten yksilöön ja tämän perheeseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön kytkeytyvien tekijöiden kautta nuorten koulutusvalinnat rakentuvat. Hankkeen laaja-alainen tavoite on lieventää ja purkaa koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota. Raportin kirjoittajat lähestyvät aihetta monimenetelmällisesti laadullisten ja määrällisten aineistojen sekä aikaisemman kirjallisuuden kautta.

Raportin luvut osoittavat, että nuorten koulutusvalinnat kumpuavat yksilöllisten elämäntilanteiden kokonaisuuksista, joissa merkityksellisiä ovat niin perhe, kaverit, harrastukset, sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt, rakenteet ja käytännöt kuin alueelliset tekijät. Mainitut tekijät muodostavat sosialisaatiomaisemien kontekstit, jotka ovat läsnä nuorten pohtiessa toisen asteen koulutusalojen työntö- ja vetotekijöitä. Peruskoulussa tehtäviin valintoihin vaikuttaa laaja joukko yksilö-, yhteiskunta- ja organisaatiotason tekijöitä, jolloin segregaation purkaminen vaatii poliittisia ja käytännön toimenpiteitä niin koulutuksessa ja työelämässä kuin nuorisotyössä ja vapaa-ajan toiminnassa.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy