Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Markkinoiden kilpailullisuuden ja kilpailun vaikutusten arviointi: Teoreettinen viitekehys
Julkaistu

18.11.2019

ISBN

978-952-243-573-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-573-6

Asiasanat ja teemat

säädösvalmistelu, markkinat, kilpailu

Sivumäärä

36

Info

Toimivat markkinat hyödyttävät yhteiskuntaa tuottamalla edullisempia ja parempia hyödykkeitä kuluttajille. Toimivien markkinoiden perusedellytys on kilpailu, joka kannustaa tehokkuuteen, innovointiin ja edulliseen hinnoitteluun. Markkinat eivät kuitenkaan aina toimi täydellisesti. Julkisen sektorin olisikin kyettävä tunnistamaan tilanteet, jolloin se voi edistää kilpailun toimivuutta ja lisätä sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia. Toisaalta julkisen sektorin tulisi kyetä tunnistamaan tilanteet, jolloin se omilla toimillaan estää toimivan kilpailun syntymistä.

Muistiossa kuvataan talousteoriaan pohjautuen, millaisia vaikutuksia markkinoiden kilpailullisuudessa tapahtuvilla muutoksilla voi olla. Lisäksi muistiossa tehdään katsaus siihen, miten markkinoiden kilpailullisuutta voidaan arvioida ja seurata, ja miten kilpailutilanteen muutokset pitäisi huomioida säädösehdotusten valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Muistion on tarkoitus tukea liikenne- ja viestintäministeriön säädösvalmistelijoiden työtä ja muodostaa viitekehys ministeriössä ja hallinnonalan virastoissa tehtävälle markkinaseurannalle.

Muistion lopussa esitellään arviointikehikko, jossa kuvataan kilpailuvaikutusten arvioinnin keskeiset vaiheet ja tarkastelukohteet. Kehikossa kilpailuvaikutusten arviointi koostuu markkinoiden määrittelystä, markkinoiden nykytilan ja erityispiirteiden arvioinnista, arviosta sääntelyehdotuksen vaikutuksesta markkinoiden kilpailutilanteeseen, arviosta kilpailutilanteen muutoksen vaikutuksista sekä kilpailuvaikutusten jälkiseurannasta.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy