Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Purkutyöt - opas tekijöille ja teettäjille

Julkaistu:15.11.2019
ISBN:ISBN:978-952-361-036-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-036-1
Asiasanat ja teemat:purkaminen, kiertotalous, rakennus-, ja, purkujäte, materiaalihyödyntäminen, kierrätys, uudelleenkäyttö
Sivumäärä:84
Info:

Purkumateriaalien hyödyntäminen on rakentamisen kiertotalouden keskeisiä tavoitteita. Suomi on sitoutunut EU:n jätedirektiivin kautta hyödyntämään maassa syntyvistä rakennus- ja purkujätteistä materiaalina vähintään 70 % ensi vuoteen (2020) mennessä. Vuonna 2017 hyödyntämisasteen arvioitiin olevan 54 %:n luokkaa, joten matkaa tavoitteeseen on vielä.

85 % rakennus- ja purkujätteistä syntyy korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten purkamisessa, joten purkuprosessien ohjaukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita. Purkamishanke on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama toimenpide, jossa hankkeeseen ryhtyvällä on lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet, kuten rakentamishankkeissa yleensä. Purkamisen roolia mm. osana uudisrakennushanketta onkin nykyistä enemmän syytä korostaa.

Opas on laadittu ohjeeksi ja apuvälineeksi purkuhankkeiden laadukkaaseen toteutukseen. Tavoitteena on parantaa ja kehittää purkuhankkeen suunnitelmallisuutta, tilaamis- ja teettämiskäytäntöjä sekä purkutöiden tekemistä. Oppaassa on kiinnitetty erityistä huomiota purkumateriaalien uudelleenkäytön ja materiaalikierrätyksen tehostamiseen sekä haitallisten aineiden poistoon kierrosta.

Opas on osa kolmen oppaan sarjaa, jonka tarkoituksena on ohjata purkutoimintaa uudelle, laadukkaammalle tasolle. Nyt käsillä oleva opas kattaa koko purkuprosessin toteutuksen, m

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto