Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

15.11.2019

ISBN

978-952-259-788-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-788-5

Asiasanat ja teemat

arvonleikkaus, lunastuskorvaus, lunastuslaki, lunastuslupa, lunastusmenettely, lunastustoimikunta, omaisuudensuoja, panttioikeus, tilusjärjestely

Sivumäärä

66

Info

Suuri osa lausunnonantajista kannattaa mietinnössä esitettyjä muutoksia ja pitää niitä tarpeellisina erityisesti täyden korvauksen vaatimuksen toteutumisen kannalta. Kunnat suhtautuvat keskeisiin lakiehdotuksiin pidättyväisesti. Valtaosa kunnista katsoo täyden korvauksen periaatteen toteutuvan jo nykyisen sääntelyn puitteissa, minkä vuoksi ne katsovat, että korvausperusteita koskeva sääntely tulisi pysyttää nykyisenlaisena.

Enemmistö asiaan kantaa ottaneista lausunnonantajista pitää lunastuslain arviointikäsitteistön tarkistamista kansainvälisten kiinteistöarviointistandardien termistöä vastaavaksi perusteltuna.

Useat lausunnonantajat kannattavat asunto- ja elinkeinotakuuta koskevan sääntelyn soveltamisalan laajentamista koskemaan kaikkia lunastustilanteita.

Lunastuskorvaukselle suoritettava korotus jakaa lausunnonantajien mielipiteet. Ehdotusta kannattavat lausunnonantajat katsovat, että korotuksen myötä kiinteistöarviointiin liittyvä arviointiriskin realisoituminen ei koituisi maanomistajan tappioksi. Ehdotusta vastustavat tahot katsovat, että korotuksesta säätämisen sijaan tulisi suunnata resursseja nykyisten arviointimenetelmien ja arviointia koskevan tietotaidon kehittämiseen.

Myös arvonleikkaussääntelyn poistaminen jakaa lausunnonantajien mielipiteet.

Useat lausunnonantajat katsovat, että säännösehdotusten vaikutusarvioinnit edellyttävät laajentamista ja syventämistä jatkovalmistelussa.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy