Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille. Lausuntoyhteenveto

Julkaistu:01.11.2019
ISBN:ISBN:978-952-259-785-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-785-4
Asiasanat ja teemat:rikoksilla, oireilevat, nuoret, nuorten, rikosten, uusimisen, ehkäisy, syrjäytymisen, ehkäisy, rikokseton, elämä, monialainen, yhteistyö, kokonaisvastuu, toimintamalli
Sivumäärä:82
Info:

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto asetti 23.4.2018 kehittämistyöryhmän, joka laati ehdotuksen toimintamalliksi rikoksilla oireileville nuorille syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämiseksi. Toimintamallissa tuli sovittaa rikosprosessiin eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennaltaehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. Toimeksianto liittyi valtioneuvoston 5.10.2017 hyväksymään Sisäisen turvallisuuden strategiaan. Työryhmän toimikausi oli 1.5.2018–31.5.2019.

Oikeusministeriö pyysi lausuntoa kehittämistyöryhmän ehdotuksesta toimintamalliksi rikoksilla oireileville nuorille (OM 2019:26). Oikeusministeriö vastaanotti yhteensä 37 lausuntoa.

Suurin osa lausunnonantajista kannatti työryhmän ehdotuksen jatkovalmistelua. Kaikki lausunnonantajat pitivät tarpeellisena, että toimintamallilla tavoitellaan myös alle rikosoikeudellisen vastuuikärajan olevia eli alle 15-vuotiaita nuoria, ja nuorella on yksi vastuullinen työntekijä, jolla on käsitys nuoren kokonaistilanteesta.

Lausunnonantajat pitivät toimintamallia, sen tavoitteita ja periaatteita hyvinä ja esittivät täsmennyksiä ja lisäehdotuksia mallin jatkototeuttamiseen. Toimintamallin jatkovalmistelussa toivottiin muun muuassa selvitettävän erillisen järjestämislain tarpeellisuutta.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto