Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Lastensuojelun laatusuositus

Julkaistu:31.10.2019
ISBN:978-952-00-4067-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4067-3
Asiasanat ja teemat:lapset, nuoret, lastensuojelu, laatu
Sivumäärä:83
Info:

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat Suomen ensimmäisen lastensuojelun laatusuosituksen yhdessä vuonna 2014 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:4). Laatusuositus on päivitetty huomioiden lapsiperhepalvelujen muutosohjelmassa tehty lastensuojelun yhteiskehittämistyö. Laatusuositus on tarkoitettu ohjaamaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön tekemistä ja järjestämistä.

Keskeisiä lisäyksiä edelliseen laatusuositukseen ovat sijaishuollon laatukriteerit ja valvonta. Lastensuojelun toteuttaminen moniammatillisesti korostuu nyt aiempaa enemmän. Suositus tukee monialaisen työskentelyn tiimirakenteen kehittämistä. Suojelutehtävän nähdään parhaiten toteutuvan lasten, nuorten ja heidän läheistensä sekä työntekiijöiden keskinäiseen luottamukseen perustuvana yhteistyönä. Moniammatillinen tiimi kokoaa lapsen ja vanhempien tarvitseman tuen eheäksi palvelukokonaisuudeksi.

Suosituksessa kuvataan lastensuojelutyötä ohjaavat periaatteet sekä itse suositukset seuraaviin osioihin jaettuna: osallisuus, palvelujärjestelmä, lastensuojelun ammattilaiset ja työyhteisöt, palvelutarpeen arviointi sekä sijaishuollon laatukriteerit ja valvonta.

Sijaishuollon laatukriteerit ovat toimittaneet Pia Eriksson, Jaana Tervo ja Riitta Laakso (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) sekä Susanna Hoikkala (Lastensuojelun Keskusliitto).

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto