Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Mot hållbar finländsk matkultur. Anvisningar för att införa principer i praktiken

Julkaistu:24.10.2019
ISBN:978-952-287-781-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-781-9
Asiasanat ja teemat:livsmedelspolitik, primärproduktion, livsmedelsindustri, djursjukdomar, klimatförändringar, drycker, dricksvatten, fiskerinäring, boskapsskötsel, hållbar utveckling, hållbart jordbruk, inhemska produkter, ekologisk odling, jord- och skogsbruksministeriet, mat, födoämnen
Sivumäärä:34
Info:Mat berör oss alla och är en central del av kulturen. Vår unika matkultur och matproduktion har formats av den nordiska naturens yttre villkor. Matkulturen styrs av de politiska beslutsfattarnas riktlinjer samt matfostran, den allt mer integrerade internationella världsekonomin och -politiken samt medierna, marknadsföringen och de mattrender som dessa skapar. En ansvarsfull matproduktion är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Den framtida hållbara inhemska matproduktionen bygger på grundpelare, såsom rena vatten- och naturresurser, hållbara beslut, forskning och välbefinnande. Denna anvisning ger bakgrundsinformation om de åtgärder som man redan vidtar inom såväl politiken som livsmedelsproduktionen för att skapa en hållbar matkultur. Anvisningens viktigaste mål är att ge konkreta tips och råd om hur anordnare av tillställningar kan göra val som bidrar till en hållbar matkultur.
Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto