Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarvearvio vuoteen 2035

Julkaistu:20.09.2019
ISBN:ISBN:978-952-00-4093-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4093-2
Asiasanat ja teemat:erikoislääkärit, erikoishammaslääkärit, tarvearviot
Sivumäärä:108
Info:Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on potilaiden ja väestön laadukas hoito. Selvityksen tavoitteena oli arvioida alueellisesti ja erikoisalakohtaisesti erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarve vuonna 2035 siten, että ne vastaavat väestön ja palvelujärjestelmien tarpeita. Tämän pohjalta arvioitiin myös vuosittain valmistuvien tarve vuosina 2019–2035. Selvitystyö perustuu asiantuntijoiden antamiin arvioihin sekä rekisteripohjaisiin tietoihin. Analyyseissä on huomioitu eläköityminen, kuolleisuus ja maahanmuuton nettovaikutus. Kokonaistarve vuonna 2035 kuvastaa erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden tarvetta yhteiskunnassa, jossa lääkärien ja hammaslääkärien määrä ei rajoita potilaan hyvää hoitoa. Asiantuntija-arvioiden mukaan vuonna 2035 Suomessa tarvitaan huomattavasti enemmän sekä erikoislääkäreitä että erikoishammaslääkäreitä: 21 088 erikoislääkäriä ja 877 erikoishammaslääkäriä. Näiden tarpeiden tyydyttämiseksi olisi vuosien 2019–2035 aikana valmistuttava vuosittain yhteensä 934 erikoislääkäriä ja 40 erikoishammaslääkäriä. Lääketieteessä tarve on suurinta yleislääketieteen, työterveyshuollon ja geriatrian erikoisaloilla. Hammaslääketieteessä tarve on suurinta suu- ja leukakirurgiassa, oikomishoidossa sekä kliinisessä hammashoidossa protetiikan ja purentafysiologian painotusalalla.
Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto