Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle. Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

12.09.2019

ISBN

978-952-259-770-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-770-0

Asiasanat ja teemat

kalatalous, vesienhoito, vesilaki, vesitalouslupa, vesivoima, kalatie, kalatalousvelvoite, kalatalousmaksu

Sivumäärä

40

Info

Enemmistö lausunnonantajista kannattaa tai pitää mahdollisena vesilain muuttamista siten, että lupaviranomainen voisi hakemuksesta määrätä kalatalousvelvoitteen sellaiseen lupaan, johon kalatalousvelvoitetta ei ole aikaisemmin sisältynyt. Muutama lausunnonantaja vastustaa edellä mainitun muutoksen toteuttamista. Osa muutokseen myönteisesti suhtautuvista lausunnonantajista ei kuitenkaan pidä muutoksen toteuttamista mahdollisena arviomuistion taustalla olevassa esityksessä ehdotetulla tavalla, vaan katsoo, että muutos edellyttäisi laajamittaisempaa vesilain yleissäännösten tarkastelua sekä vaikutusten ja toteuttamisvaihtoehtojen kattavampaa selvittämistä muun muassa vesilain systematiikan ja perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta. Moni lausunnonantaja pitää muutosta tarpeellisena ja kiireellisenä vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden säilymisen kannalta. Osa lausunnonantajista pitää vaelluskalakantojen systemaattisen turvaamisen kannalta ongelmallisena tilannetta, jossa aikaisemman lainsäädännön nojalla myönnetyt, silloisessa tilanteessa yhteiskunnan kasvaneen energiatarpeen nojalla perustellut vesitalousluvat nauttivat edelleen vahvaa pysyvyyssuojaa siitä huolimatta, että olosuhteita ja ympäristön tilaa sekä toimintaa koskeva tieto ovat lisääntyneet merkittävästi. Osa lausunnonantajista pitää esityksessä ehdotettua muutoksen toteuttamistapaa ongelmallisena perustuslain omaisuudensuojasäännöksen kannalta. Tältä osin korostetaan perusoikeuksien rajoittamista koskevien yleisten vaatimusten huomioonottamista. Lisäksi kiinnitetään huomiota vesivoiman merkitykseen ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta, ja huomautetaan että vesivoima omalta osaltaan turvaa perustuslaissa säädetyn ympäristöperusoikeuden toteutumista.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy