Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kohti huippulaatua. Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030
Julkaistu

03.09.2019

ISBN

978-952-263-657-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-657-7

Asiasanat ja teemat

ammatillinen koulutus, laatu, laadunhallinta

Sivumäärä

60

Info

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 20.6.2018 ammatillisen koulutuksen laatustrategiaryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi ja sitä toteuttaviksi toimenpide-esityksiksi. Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tuli voimaan 1.1.2018 alkaen. Uusi lainsäädäntö edellyttää koulutuksen järjestäjiltä toimivaa laadunhallintajärjestelmää ja laadunhallintaa kaikilla tasoilla. Uudistetun lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksen myötä laadunhallinnan merkitys korostuu, kun koulutuksen järjestäjien toimivaltaa on lisätty koulutustarjonnan suuntaamisessa ja koulutuksen järjestämisessä.

Työryhmä ehdottaa raportissaan, että ammatillisen koulutuksen visiota sekä siitä johdettua laadunhallinnan visiota toteutetaan viiden vaikuttavuustavoitteen avulla (laadunhallinta on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana, jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa, päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon sekä toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti). Strategiset linjaukset muodostavat kokonaisuuden, jolla johdetaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Strategiset linjaukset viedään käytäntöön kunakin ajanjaksona keskeisten koulutuspoliittisten linjausten ja toimintaympäristön muutosten pohjalta valittujen kehittämistoimien avulla. Kehittämistoimet on esitetty seuraavalle kolmelle vuodelle (2020–2022) erikseen kunkin ammatillisen koulutuksen toimijan osalta. Laatustrategian toteutumista seurataan ja arvioidaan kolmivuotiskauden päättyessä ja tehdään tarvittavat muutokset strategisiin linjauksiin ja kehittämistoimiin.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy