Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Seurantaraportti: YK:N vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinentoimintaohjelma (2018—2019)

Julkaistu:03.09.2019
ISBN:ISBN:978-952-00-4114-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4114-4
Asiasanat ja teemat:yhdenvertaisuus, osallisuus, esteettömyys, saavutettavuus, ihmisoikeudet, vammaiset
Sivumäärä:82
Info:

Suomi ratifioi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen vuonna 2016. Sen kansallisen toimeenpanon tueksi laadittiin toimintaohjelma ”Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen” vuosille 2018-2019. Toimintaohjelman tekemisestä vastasi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, jossa olivat edustettuina muun muassa vammaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta keskeiset ministeriöt. Toimintaohjelmassa määriteltiin yhteensä 82 pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpidettä. Näillä toimenpiteillä vammaissopimuksen täytäntöönpanoa edistettiin eri hallinnonaloilla. Noin puolet toimenpiteistä toteutuivat kokonaan ja puolet osittain. Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen myötä useat lakihankkeet raukesivat, mikä vaikutti monien toimenpiteiden toteutumiseen. Toimintakauden aikana onnistuttiin muun muassa kehittämään toimintatapoja, joilla osallistetaan vammaisia henkilöitä lainsäädännön valmisteluun ja hankkeisiin. Tietoisuus vammaisten henkilöiden oikeuksista lisääntyi, ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ministeriöiden toiminnassa edistettiin. Uuden toimintaohjelman valmistelut käynnistyvät syksyllä 2019.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto