Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinot
Julkaistu

30.08.2019

ISBN

978-952-287-777-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-777-2

Asiasanat ja teemat

kansanterveys, ravitsemus, ruokavaliot, ruoankulutus, terveyden, edistäminen, ohjaus, verotus, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

230

Info

Terveellisellä ravitsemuksella on merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen merkitys. Epäterveellisestä ravitsemuksesta ja muista terveydelle epäedullisista elintavoista aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Näillä tekijöillä on välillisiä vaikutuksia työn tuottavuuteen, oppimiseen ja kansanterveyteen ja ne vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti elämänlaatuun. Terveellinen ravitsemus onkin sekä yksilön että yhteiskunnan asia.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli määritellä terveellisiä ruokavalintoja edistävä ruokaympäristö ja tunnistaa miten kuluttajia voidaan ohjata terveellisempiin ruokavalintoihin. Tutkimushankkeessa hyödynnettiin aiempaa tutkimuskirjallisuutta, osto- ja kyselyaineistoja, viimeaikaisia selvityksiä sekä sidosryhmä- ja asiantuntijaseminaareja.

Tutkimushankkeessa kuvattiin suomalaisen ravitsemuksen ja ruoankäytön ominaispiirteitä ja visualisoitiin suomalainen ruokaympäristö toimijoineen. Lisäksi tunnistettiin ja kuvattiin vaikuttavuudeltaan keskeisiä taloudellisia sekä muita ohjauskeinoja, joita ovat saatavuus ja saavutettavuus, joukkotiedotus, sijoittelu, ravintosisältömerkinnät, standardit ja säädökset, promootiot, mainonnan rajoittaminen sekä ohjauskeinojen yhdistelmät.

Suositeltavia ohjauskeinoja suomalaisessa ruokaympäristössä ovat standardit ja säädökset, informatiivisten ravintosisältömerkintöjen kehittäminen ja laajempi käyttöönotto sekä erilaisten ruokapalvelujen ja joukkoruokailun saatavuuden parantaminen. Verojen ja tukipalkkioiden avulla voitaneen edistää terveellisempiä ruokavalintoja erityisesti alemmissa sosioekonomisissa väestöryhmissä. Lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit ohjauskeinojen vaikuttavuuden seurannalle ja arvioinnille.

Hinta

59,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy