Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena : MetZo II -projektin loppuraportti

Julkaistu:12.08.2019
ISBN:978-952-361-021-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-021-7
Asiasanat ja teemat:kaavoitus, alueidenkäyttö, luonnon monimuotoisuus, METSO-ohjelma, priorisointi, päätöstuki
Sivumäärä:44
Info:

MetZo II -projekti soveltaa ekologista päätösanalyysiä yhteiskunnallisen, lähinnä luonnonsuojelua ja

maankäyttöä koskevan, päätöksenteon tueksi. Projektissa Zonation-menetelmällä tuotettuja priorisointeja on

hyödynnetty mm. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmassa (METSO), Natura 2000 -alueiden hoidon

kohdennuksessa sekä kaavoituksessa. Lisäksi projektissa on esimerkiksi kehitetty suunnitteluperiaatteet

ekologiselle kompensaatiolle, jonka käyttöönotosta keskustellaan parhaillaan aktiivisesti. Projektin puitteissa

tehty kehitystyö on luonut toimintaedellytyksiä muille hankkeille.

Metsäanalyysien tavoitteena on ollut tukea METSOn toteutusta ja Suomen metsien suojelualueverkoston

vahvistamista tarjoamalla apumateriaalia maanomistajien kanssa asioiville. Natura 2000 -analyyseissä on

etsitty luonnonhoito- ja ennallistamisalueita, joilla tehtävät toimenpiteet tuottaisivat suuren ekologisen

hyödyn suhteessa kustannuksiin. Hankkeessa tuotettuja aineistoja on hyödynnetty myös kaavoituksen apuna.

Hanke on myös osallistunut soidensuojelun täydennysehdotuksen suunnitteluun ja tukenut jopa maailman

mittakaavassa erityisen hienoja merialueanalyysejä.

MetZo II -projekti (2015–2019) on suurimmalta osin ympäristöministeriön rahoittama ja se on toteutettu

Metsähallituksen, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Helsingin yliopiston johdolla.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto