Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Sisäministeriön kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman arviointi

Julkaistu:05.04.2019
ISBN:ISBN:978-952-324-258-6
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-258-6
Asiasanat ja teemat:väkivalta, väkivaltainen radikalisoituminen, väkivaltainen ekstremismi, ennaltaehkäisy
Sivumäärä:42
Info:Sisäministeriö koordinoi valtakunnallisesti väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisevää työtä, joka jakautuu usean toimijan välille. Nykyinen kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuodelta 2016 listaa toimenpiteet ja työhön osallistuvat viranomaiset, järjestöt ja yhteisöt. Ohjelma rakentuu toimenpiteiden ympärille, joita on avattu jäljempänä tässä arvioinnissa. Toimenpideohjelmaan sisältyy tavoitteita, joita eri toimenpiteillä pyritään saavuttamaan. Ohjelman tavoitteille on määritelty vastuutahot, joiden tehtävänä on huolehtia toimenpiteen toteutumisesta. Tässä arvioinnissa on käsitelty toimenpideohjelman toimenpiteitä, lyhyen aikavälin tavoitteita sekä keskeisimpiä aihealueen parissa työskenteleviä toimijoita ja yhteistyöfoorumeja. Kansallisen tason yhteistyön lisäksi on arvioitu paikallista yhteistyötä etenkin paikkakunnilla, joilla toimii paikallisverkosto väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi. Varsinainen arviointi kohdistuu toimenpideohjelman onnistumisiin ja haasteisiin, joiden lisäksi annetaan suosituksia tulevaan kansalliseen toimenpideohjelmaan. Tärkeimpinä onnistumisina arvioinnissa havaittiin moniammatillisen yhteistyön ja järjestöjen mukaantulo, pyrkimys rakenteellisiin toimenpiteisiin sekä tutkitun tiedon merkityksen korostaminen. Suurimpina haasteina nähtiin aukot ja tiedonkulku toimijoiden välillä, järjestörahoituksen varmistaminen ja sen katkonaisuus sekä ilmiön jäsentäminen ennalta ehkäisevän työn eri tasot huomioiden. Arvioinnissa annetut suositukset keskittyvät vastaamaan löydettyihin haasteisiin.
Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto