Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen
Julkaistu

17.12.2018

ISBN

978-952-287-622-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-622-5

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, SISU-mikrosimulointimalli, mikrosimulointi, tulonjako, ajoneuvovero, polttoaineverot, autovero

Sivumäärä

22

Info

SISU-mikrosimulointimalli on henkilöverotuksen ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun, seurantaan ja arvioimiseen tarkoitettu laskentaväline. Mallia käytetään mm. julkisen sektorin verotulojen arvioimiseen, kansalaisten ja kotitalouksien taloudellisen aseman tarkasteluun sekä tuloerojen ja kannustinvaikutusten tutkimiseen. SISU-mallia on ollut tarkoitus laajentaa auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverojen osalta. Luotettavan ja lainsäädännön muutosten tarkastelun mahdollistavan simulointimallin rakentamiseksi, ensisijaisena tehtävänä hankkeessa on ollut varmistaa tarvittavien ja tarpeeksi kattavien aineistojen saanti ja käytettävyys simuloinnissa. Lähdeaineistoista on poimittu tai päätelty tarpeelliset muuttujat ja aineistot on muokattu simulointia varten autoverojen ja polttoaineverojen osalta. Tässä raportissa kuvataan aineistojen muodostuksen lisäksi simulointimallien muodostus ja esitellään joitain mallilla tuotettuja tuloksia. Autoverojen kohdalla aineistojen suppea saatavuus, autoverovelvollisten tietojen huono linkattavuus lähdeaineistoissa sekä käytettyjen ajoneuvojen mikroaineiston puuttuminen, ovat johtaneet ratkaisuun, jossa autoveroja ei ole mahdollista simuloida. Autoverotietoja vuoden 2016 osalta on mahdollista hyödyntää simulointien yhteydessä niiltä osin kuin tiedot ovat olleet saatavilla ja linkattavissa.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy