Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi, Tutkimusraportti
Julkaistu

19.11.2018

ISBN

978-952-287-612-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-612-6

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, vertailulaboratorio, ympäristömittaus, ennakointi, Delfoi-menetelmä, tulevaisuusverstas

Sivumäärä

73

Info

Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen tavoitteena oli (1) tunnistaa vertailulaboratoriotoimintaan vaikuttavat keskeisimmät muutostekijät, (2) tunnistaa muutostekijöiden vaikutus vertailulaboratoriotoiminnan rooliin tulevaisuudessa, (3) eri toimijoiden yhteisen tahtotilan selvittäminen tulevista rooleista, (4) tunnistaa tulevaisuuden keskeisiä arvoverkkoja vertailulaboratoriotoiminnan nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, (5) tunnistaa esimerkkeinä erilaisia toimintamalleja, jolla muutostekijöiden paine toiminnan muutokseen voidaan ratkaista käytännössä sekä (6) tuoda esiin vertailulaboratorioiden vaikuttavuus nyt ja asetetun tulevaisuuden aikajänteen tilanteessa. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessa ovat vertailulaboratorio, ennakointi ja ympäristömittaukset. Vertailulaboratoriotoiminta palvelee muita alan laboratorioita laadun ja pätevyyden ylläpidossa. Vertailulaboratorioiden tehtäviin kuuluvat muun muassa vertailumittauslaitteistojen ja osaamisen ylläpito. Ennakointi voidaan kiteyttää näkemykselliseksi tulevaisuuden hahmottamiseksi ja päätöksenteon tukemiseksi. Ympäristö ymmärretään tutkimuksessa laajasti luonnonympäristöstä rakennettuun ympäristöön. Tutkimuksen päämenetelmänä oli Delfoi-menetelmä. Keskeisimmiksi vertailulaboratoriotoimintaan vaikuttaviksi muutostekijöiksi voidaan paneelin tulosten perusteella nostaa mittaustoiminnan automatisointi, laboratoriotoimintojen yhtiöityminen, kansainvälistyminen ja keskittyminen, tilaaja-tuottaja-ajattelu, uudet mittauskohteet sekä resursseja säästävä kiertotalous.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy