Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi
Julkaistu

04.09.2018

ISBN

978-952-287-603-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-603-4

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, sukupuoli, budjetointi, vaikutukset, arviointi, tasa-arvo, talousarvio, talouspolitiikka, tulonjakovaikutukset, työllisyysvaikutukset, verotus, sosiaalietuudet, julkiset palvelut

Sivumäärä

220

Info

Talousarvion laadintaan tarvitaan sukupuolinäkökulmaa, sillä talousarvio ja muut julkiseen talouteen liittyvät päätökset vaikuttavat eri mies- ja naisryhmiin eri tavoin ja voivat joko edistää tai heikentää tasaarvoa. Tasa-arvoa talousarvioon -tutkimushankkeessa 1) selvitettiin talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin hyviä käytäntöjä muissa maissa, 2) kehitettiin menetelmiä talousarvion sukupuolivaikutusten arviointiin ja arvioitiin menetelmiä hyödyntäen Juha Sipilän hallituksen talousarvioiden suoria ja epäsuoria sukupuolivaikutuksia, 3) tehtiin suosituksia talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämiseksi Suomen valtionhallinnossa. Tutkimushankkeessa on kehitetty tasa-arvotutkimukseen, taloustieteelliseen tutkimukseen ja mikrosimulointiosaamiseen perustuen menetelmiä vero- ja etuusmuutosten, julkisen palveluiden muutosten ja työllisyysvaikutusten sukupuolinäkökulmaiseen arviointiin. Sekä menetelmät että niihin perustuvat arvioinnit ottavat sukupuolen ohella huomioon muita tekijöitä, kuten iän, tulotason ja perhetyypin. Tutkimushankkeen viisi laajaa suositusta sukupuolitietoisen budjetoinnin ja talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittämiseksi ovat: 1) Lanseerataan sukupuolitietoisen budjetoinnin käsite; 2) Kytketään sukupuolitietoinen budjetointi kansallisiin ja hallinnonalakohtaisiin tasa-arvotavoitteisiin; 3) Laajennetaan sukupuolivaikutusten arviointi lakiesityksistä koko laajaan talousarvioprosessiin; 4) Raportoidaan talousarvion sukupuoli- ja tasa-arvovaikutuksista systemaattisesti; 5) Tuetaan sukupuolitietoista budjetointia poliittisesti ja valtionhallinnon sisällä.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy