Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sähkön jakeluverkon luvitusmenettelyjen sujuvoittaminen
Julkaistu

23.08.2018

ISBN

978-952-287-550-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-550-1

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, toimitusvarmuus, sähkönsiirto, jakeluverkko, luvitus

Sivumäärä

67

Info

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki 588/2013 edellyttää sähkönjakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantamista, mikä edelleen edellyttää investointeja nykyiseen sähköverkkoon. Nämä investointihankkeet vaativat toteutuakseen useita lupa- ja lausuntomenettelyjä. Vaadittujen lupa- ja muiden rakentamista edeltävien menettelyjen on käytännössä todettu vievän niin paljon aikaa, että ne hidastavat toimitusvarmuusvaatimusten toteutumista sekä aiheuttavat korkeita kustannuksia. Tämän selvityksen tavoitteena on ollut löytää kustannustehokkaita keinoja lakisääteisen sähkön toimitusvarmuuden parantamiselle sujuvamman sähkön jakeluverkon luvituksen myötä. Jakeluverkkoinvestointien luvitus on tapauskohtaisesti vaihdellen useista eri lupa-, lausunto- ja muista menettelyistä koostuva kokonaisuus. Selvityksessä havaitut luvituksen haasteet ovat moninaisia eivätkä kaikki suoraan viranomaismenettelyihin liittyviä. Kolme todettua keskeistä osa-aluetta luvituksen sujuvoittamiseksi ovat maanomistajat ja heidän kanssaan tehtäviin sopimuksiin liittyvä vuorovaikutus, lupamenettelyjen sähköinen asiointi sekä kunnallisten lupamenettelyjen yhdenmukaistaminen. Kuhunkin osa-alueeseen on annettu useita konkreettisia ehdotuksia sujuvoittamista koskien. Sähkön jakeluverkon luvituskokonaisuuden kehittämisestä vastaava tahoa ei tällä hetkellä ole ja erillisiä lupamenettelyjä kehitetään huomioimatta välttämättä luvituksen kokonaiskuvaa. Tässä selvityksessä on ehdotettu kokonaisuuden kehittämiseen eri viranomaistahoista koostuvaa yhteistyöryhmää, joka tarkastelisi jakeluverkkojen luvituksen kokonaisprosessia ja osaltaan seuraisi ja tukisi eri ministeriöiden jakeluverkkojen luvitukseen liittyviä muita selvityksiä ja sujuvoittamishankkeita.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy