Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

19.11.2021

ISBN

978-952-259-955-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-955-1

Asiasanat ja teemat

oikeudenkäynti, oikeudenkäyntikulut, tuomioistuimet, prosessioikeus

Sivumäärä

55

Info

Arviomuistiossa on selvitetty hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita ja siinä esitetään keinoja kuluriskin alentamiseksi riita-asioissa.

Lausunnonantajat yhtyvät pääosin arviomuistiossa esitettyihin huomioihin oikeudenkäyntikuluongelmasta ja arvioihin sen syistä.

Enemmistö lausunnonantajista suhtautuu myönteisesti arviomuistiossa esitettyihin keinoihin 12 (vähäisiä vaatimuksia koskeva oikeudenkäyntimenettely), 14 (oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n soveltaminen viran puolesta), 15 (oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n muuttaminen) ja 16 (korvattavien oikeudenkäyntikulujen määristä säätäminen).

Muiden keinojen osalta eniten kannatusta saavat keinot 3 (oikeudenkäyntikuluarvion laatiminen), 8 (oikeudenkäyntimenettelyn uudistaminen), 20 (sovittelun edistäminen) ja 21 (oikeusavun ja oikeusturvavakuutusten kehittäminen). Myös keinoon 4 (hinnoittelun läpinäkyvyyden lisääminen) suhtaudutaan yleisellä tasolla pääosin myönteisesti, vaikkakin sen vaikuttavuutta oikeudenkäyntikulujen määrään pidetään hyvin rajallisena.

Lisäksi keino 11 (oikeudenkäyntien keston lyhentäminen) saa laajaa kannatusta, joskin sen katsotaan olevan laajempaa valmistelua vaativa kokonaisuus, jossa säännösmuutosten ohella keskeistä on prosessin kokonaisvaltaisempi uudistaminen.

Muut arviomuistiossa esitetyt keinot eivät saa mainittavaa kannatusta.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy