Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin : Statsrådets principbeslut
Julkaistu

07.10.2021

ISBN

978-952-383-884-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-884-0

Asiasanat ja teemat

Europarådet, mänskliga rättigheter, barnstrategin, konventionen om barnets rättigheter, Barnets tid 2040, Europeiska barngarantin, Ett Finland för alla barn, FN, barnens rättigheter, välbefinnande, grundläggande rättigheter

Sivumäärä

85

Info

Finlands första nationella barnstrategi bereddes i parlamentariskt samarbete och publicerades den 23 februari 2021 (Statsrådets publikationer 2021:8). Genom barnstrategin skapas ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barns rättigheter. Strategin är baserad på kunskapsunderlaget om barns, ungas och familjers ställning samt på Finlands förpliktelser i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Varje regering har till uppgift att göra upp och genomföra en noggrannare plan för genomförande för att främja riktlinjerna i strategin under sin regeringsperiod. I ljuset av den parlamentariska kommitténs riktlinjer ska genomförandeplanen dessutom innehålla indikatorer för att följa effekterna av riktlinjerna i strategin och de valda åtgärderna under regeringsperioden. Man bör även regelbundet kontrollera hur genomförandet fortskrider och redogöra för vilka effekter genomförandet får under de olika regeringsperioderna.

Denna publikation utgör den första planen för genomförandet av strategin som ska genomföras under Marins regeringsperiod. Principbeslutet om genomförandeplanen fattades vid statsrådets allmänna sammanträde den 7 oktober 2021. I planen har man beaktat de åtgärder och projekt som redan pågår och som för sin del främjar riktlinjerna i strategin. I planen fastställs dessutom 30 åtgärder. I slutet av planen finns ett avsnitt om uppföljning och utvärdering av genomförandet av strategin.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy