Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rådet för bedömning av lagstiftningen : årsöversikt 2020
Julkaistu

14.09.2021

ISBN

978-952-383-437-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-437-8

Asiasanat ja teemat

regeringspropositioner, bedömning, lagstiftning, ekonomiska konsekvenser

Sivumäärä

29

Info

Det femte verksamhetsåret för rådet för bedömning av lagstiftningen präglades av coronavirusepidemin. Rådets viktigaste uppgift är att ge utlåtanden om utkast till regeringspropositioner, men antalet propositioner som rådet tog upp till behandling minskade på grund av fördröjningar i ministeriernas lagberedning utan anknytning till epidemin. Under undantagsförhållandena våren 2020 arbetade rådets sekretariat dessutom för statsrådets kansli, vilket påverkade rådets arbete.

År 2020 gav rådet för bedömning av lagstiftningen tio utlåtanden. De mest omfattande propositioner som rådet gav utlåtanden om var lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om förlängning av läroplikten.

Rådets observationer av regeringens propositioner 2020 var mycket likartade som under de föregående åren. I nästan alla utlåtanden fäste rådet uppmärksamhet vid brister i den kvantitativa bedömningen. Rådet nämnde behandlingen av alternativa metoder samt bedömningen av kostnader och fördelar som brister i hälften av sina utlåtanden. Rådet konstaterade också brister i bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande fri- och rättigheterna.

Dessutom fäste rådet uppmärksamhet vid propositionernas oklara språkliga utformning. Vissa regeringspropositioner är främst skrivna för sakkunniga, vilket gör det svårt för lekmän att förstå deras innehåll. Lagstiftningen är avsedd för företag och medborgare som lever med den i sin vardag.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy