Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Etätyön vaikutukset liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin
Julkaistu

13.09.2021

ISBN

URN

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091346055

Asiasanat ja teemat

selvitys, liikenne, päästöt, kasvihuonekaasut, digitalisaatio, palvelut, tutkimus, etätyö

Sivumäärä

63

Info

Valtioneuvosto teki 6.5.2021 periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä eli niin kutsutusta fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Tiekartta pitää sisällään kolme eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa hallitus panee toimeen erilaisia tukia ja kannustimia, joilla edistetään liikenteen päästöttömyyttä. Toisessa vaiheessa keinovalikoimaan lisätään nippu keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan vielä lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Näitä keinoja ovat muun muassa liikenteen digitaaliset ratkaisut ja liikenteen palveluiden edistäminen, yhdistetyt kuljetukset ja etätyö. Kolmannessa vaiheessa hallitus arvioi ja päättää mahdollisesta taloudelliseen ohjaukseen liittyvien lisätoimien tarpeesta liikennettä koskien.

Käsillä oleva selvitys on yksi fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitetyistä toisen vaiheen jatkoselvitystarpeista. Tässä työssä on selvitetty etätyön yleisyyden muutosta ja sen vaikutusta liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Näiden analyysien perusteella on tehty päätelmät etätyön edistämisen mahdollisuuksista liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy